1) งานบริการผสมเคมีภัณฑ์ บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าทำการผสมเคมีตามระดับความเข้มข้นต่างๆ ที่ต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกในการใช้งานของลูกค้า รวมไปถึงยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานผสมเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ อาทิเช่น เคมีล้างคราบไขมันสำหรับงานอลูมิเนียม,เคมีล้างคราบน้ำมันสำหรับเครื่องจักร,เคมีรักษาเนื้อไม้สำหรับอุตสาหกรรมไม้แปรรูป เป็นต้น
 
        2) งานบริการแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ บริษัทฯ มีบริการแบ่งบรรจุสินค้าจำหน่ายตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บและการนำไปใช้ บริษัทฯ ยังมีบริการอื่นเพิ่มเติมครอบคลุมไปถึงงานจัดหาจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมด้วย
 
บรรจุภัณฑ์
DRUM
ขนาดบรรจุ
20 กิโลกรัม
25 กิโลกรัม
30 กิโลกรัม
35 กิโลกรัม
 
BULK
ขนาดบรรจุ
200 กิโลกรัม
240 กิโลกรัม
1000 กิโลกรัม
1500 กิโลกรัม
 
TANK CAR
 
 

 

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด | CHEMWORK CO.,LTD.
โทร. 0-2679-3915 - 6  แฟกซ์: 0-2679-3917
สำนักงาน : 638 ซอยสวนพลู 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โรงงาน : 999/18 หมู่1 ซ.ไทยประกัน3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540