บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด | CHEMWORK CO.,LTD.
โทร. 0-2679-3915 - 6  แฟกซ์: 0-2679-3917
สำนักงาน : 638 ซอยสวนพลู 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โรงงาน : 999/18 หมู่1 ซ.ไทยประกัน3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540